καλεύμαν

καλεύμαν
καλεύμᾱν , καλέω
call
imperf ind mp 1st sg (doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”